Darbo politika

UAB „Gersta“ atlieka ypatingos paskirties komercinių, pramoninių, visuomeninių, kultūrinių ir gyvenamųjų pastatų bendruosius ir specialiuosius statybos darbus, kultūros vertybių paveldo tvarkomuosius statybos darbus, įrengia vidaus ir išorės inžinerinius tinklus, taip pat vykdo elektrotechnikos darbus. UAB „Gertsa“ įdiegė integruotą Kokybės, Aplinkos bei Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2004 bei BS OHSAS 18001:2007 standartų reikalavimus. Siekdama sukurti saugią ir nepavojingą darbo aplinką bendrovės darbuotojams, visuomenei  ir aplinkai, įsipareigoja:

Ši politika žinoma ir suprantama visiems organizacijos darbuotojams ir prieinama visuomenei. Nuolat peržiūrima  ir atnaujinama, kad išliktų tinkama.