Darbo politika

Siekiant kurti saugią ir nepavojingą darbo aplinką bendrovės darbuotojams, visuomenei ir jos aplinkai, UAB „Gersta“ įdiegė ir dirba pagal integruotą Kokybės, Aplinkos bei Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 bei BS OHSAS 18001:2007 standartų reikalavimus. 
Bendrovei ir statybos darbams vadovauja specialistai turintys patirtį ir aukštąjį išsilavinimą. UAB „Gersta“ specialistai turi LR Aplinkos ministerijos, VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“, LR Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos išduotus kvalifikacinius atestatus, suteikiančius teisę eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio techninės priežiūros vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas, nekilnojamo turto paveldo apsaugos specialisto ir kitus atestatus.
Šioms veikloms vykdyti UAB „Gertsa“ yra įsidiegusi integruotą Kokybės, Aplinkos bei Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 bei BS OHSAS 18001:2007 standartų reikalavimus. Siekdama sukurti saugią ir nepavojingą darbo aplinką bendrovės darbuotojams, visuomenei  ir aplinkai, įsipareigoja: 

Ši politika žinoma ir suprantama visiems organizacijos darbuotojams ir prieinama visuomenei. Nuolat peržiūrima  ir atnaujinama, kad išliktų tinkama.